संत निर्मळा अभंग

कृपेच्या सागरा परिसा विनवणी – संत निर्मळा अभंग

कृपेच्या सागरा परिसा विनवणी – संत निर्मळा अभंग


कृपेच्या सागरा परिसा विनवणी ।
मस्तक चरणीं असो माझा ॥१॥
बहुत प्रकार मज तें कळेना ।
घातली चरणा मिठी बळें ॥२॥
देह मन चित्त करी तळमळ ।
न चालेचि बळ काय करूं ॥३॥
न सुटे संसार पडतसे मिठी ।
तेणें पडे तुटी तुम्हां सवें ॥४॥
निर्मळा म्हणे काय करूं आतां ।
तुम्ही तो परतें मोकलिलें ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कृपेच्या सागरा परिसा विनवणी – संत निर्मळा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *