संत निर्मळा अभंग

नाहीं मज आशा आणिक कोणाची – संत निर्मळा अभंग

नाहीं मज आशा आणिक कोणाची – संत निर्मळा अभंग


नाहीं मज आशा आणिक कोणाची ।
स्तुति मानवाची करूनी काय ॥१॥
काय हे देतील नाशिवंत सारे ।
यांचे या विचारें यांसी न पुरे ॥२॥
ऐंसें ज्याचें देणें कल्पांती न सरे ।
तेंचि एक बरें आम्हांलागीं ॥३॥
जो भक्तांचा विसावा वैकुंठनिवासी ।
तो पंढरीसी उभा विटें ॥४॥
निर्मळा म्हणे सुखाचा सागर ।
लावण्य आगर रूप ज्याचें ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाहीं मज आशा आणिक कोणाची – संत निर्मळा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *