संत निर्मळा अभंग

परमार्थ साधावा बोलती या गोष्टी – संत निर्मळा अभंग

परमार्थ साधावा बोलती या गोष्टी – संत निर्मळा अभंग


परमार्थ साधावा बोलती या गोष्टी ।
पुरी न ये हातवटी कांही त्यांची ॥१॥
शुद्ध भक्तिभाव नामाचें चिंतन ।
हेंचि मुख्य कारण परमार्था ॥२॥
निंदा दोष सुति मान अपमान ।
वमनासमान लेखा आधीं ॥३॥
परद्रव्य परान्न परनारीचा विटाळ ।
मानावा अढळ परमार्थीं ॥४॥
निर्मळा म्हणे हाचि परमार्थ ।
संतांचा सांगात दिननिशीं ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

परमार्थ साधावा बोलती या गोष्टी – संत निर्मळा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *