संत निर्मळा अभंग

मज नामाची आवडी – संत निर्मळा अभंग

मज नामाची आवडी – संत निर्मळा अभंग


मज नामाची आवडी ।
संसार केला देशघडी ॥१॥
सांपडलें वर्म सोपें ।
विठ्ठल नाम मंत्र जपे ॥२॥
नाहीं आणिक साधन ।
सदां गाय नारायण ॥३॥
निर्मळा म्हणे देवा ।
छंद येवढा पुरवावा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मज नामाची आवडी – संत निर्मळा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *