संत निर्मळा अभंग

रात्रंदिवस मन करी तळमळ – संत निर्मळा अभंग

रात्रंदिवस मन री तळमळ – संत निर्मळा अभंग


रात्रंदिवस मन करी तळमळ ।
बहु हळ हळ वाटे जीवा ॥१॥
काय करूं आतां पाउलें न दिसती ।
पडिलीसे गुंती न सुटे गळे ॥२॥
बहु हा उबग आला संसाराचा ।
तोडा फांसा याचा मायबापा ॥३॥
निर्मळा म्हणे आतां दुजेपण ।
चोखियाची आण तुम्हां असे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

रात्रंदिवस मन करी तळमळ – संत निर्मळा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *