संत निर्मळा अभंग

वडील तूं बंधु असोनी अविचार – संत निर्मळा अभंग

वडील तूं बंधु असोनी अविचार – संत निर्मळा अभंग


वडील तूं बंधु असोनी अविचार ।
केला कां निर्धार सांग मज ॥१॥
न पुसतां कां बा आलासि धांवत ।
वहिनी आकांत करतील कीं ॥२॥
येरू मह्णे विठु पुरविल सामोग्री ।
भार तयावरी घातिलासे ॥३॥
निर्मळा म्हणे ही बरी नोहे गोष्टी ।
विठोबासी कष्टी करणें काज ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वडील तूं बंधु असोनी अविचार – संत निर्मळा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *