संत निर्मळा अभंग

संसाराचे भय घेवोनी मानसीं – संत निर्मळा अभंग

संसाराचे भय घेवोनी मानसीं – संत निर्मळा अभंग


संसाराचे भय घेवोनी मानसीं ।
चोखा मेहुणपुरीसी जाता झाला ॥१॥
देखोनी निर्मळा आनंदली मनीं ।
धांवोनी चरणीं मिठी घाली ॥२॥
बैसोनी शेजारी पुसे सुखमात ।
वहिनीं क्षेमवंत आहेत कीं ॥३॥
निर्मळा म्हणे पुढील विचार ।
कैसा तो साचार सांगे मज ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संसाराचे भय घेवोनी मानसीं – संत निर्मळा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *