संत निर्मळा अभंग

संसाराचे कोण कोड – संत निर्मळा अभंग

संसाराचे कोण कोड – संत निर्मळा अभंग


संसाराचे कोण कोड ।
नाहीं मज त्याची चाड ॥१॥
एका नामेंचि विश्वास ।
दृढ घालोनियां कांस ॥२॥
जेथें न चले काळसत्ता ।
विठोबाचें नाम गातां ॥३॥
शास्त्रें पुराणें वदती ।
नाम तारक म्हणती ॥४॥
विर्मळा म्हणे नामसार ।
वेदशास्त्रांचा निर्धार ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संसाराचे कोण कोड – संत निर्मळा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *