बाळाचा पाळणा

बाळाचा पाळणा

बाळाचा पाळणा 


लगबग नीज वेल्हाळा । लडिवाळा बाळा ।
अजुनि तुझ्या वाजत कां रुणझुणु हा बाळा ?
तान्हुल्या सानुल्या । राजसा पांखरा ।
किती रे असा खेळशील ? नीज ना वासरा ।
चंद्र , चांदण्या , काळ्याहि झोपल्या ।
पेंगुळली दुनिया ।
चिमण्या मोरा । जोजवू किती तुला ।
नीज नीज रे वेल्हाळा ।


बाळाचा पाळणा समाप्त 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *