संत सेना महाराज अभंग

देई मज जन्म देवा – संत सेना महाराज अभंग – १०२

देई मज जन्म देवा – संत सेना महाराज अभंग – १०२


देई मज जन्म देवा।
करीन सेवा आवडी ॥१॥
करीन संतांचें पूजन ।
मुखीं नाम नारायण ॥२॥
असो भलते ठायीं ।
सुख दुःखा चाड नाहीं ॥३॥
मोक्षं सायुज्यता ।
सेना म्हणे जिवा चित्ता ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देई मज जन्म देवा – संत सेना महाराज अभंग – १०२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *