संत सेना महाराज अभंग

विष्णूचा अवतार – संत सेना महाराज अभंग – १२४

विष्णूचा अवतार – संत सेना महाराज अभंग – १२४


विष्णूचा अवतार।
सखा माझा ज्ञानेश्वर ॥१॥
चला जाऊं अळंकापुरा।
संतजनाच्या माहेरा ॥२॥
स्नान करितां इंद्रायणी।
मुक्तां लागती चरणीं ॥३॥
ज्ञानेश्वराच्या चरणीं ।
सेना आला लोटांगणीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विष्णूचा अवतार – संत सेना महाराज अभंग – १२४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *