संत सेना महाराज अभंग

उदार तुम्ही संत – संत सेना महाराज अभंग – १३

उदार तुम्ही संत – संत सेना महाराज अभंग – १३


उदार तुम्ही संत ।
मायबाप कृपावंत ॥१॥
केवढा केला उपकार।
काय वाणूं मी पामर ॥२॥
जडजीवा उद्धार केला।
मार्ग सुपंथ दाविला ॥३॥
सेना म्हणे उतराई ।
होतां न दिसे कांहीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

उदार तुम्ही संत – संत सेना महाराज अभंग – १३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *