ह.भ.प. श्रीकांत महाराज आरोळे करकंबकर

ह.भ.प. श्रीकांत महाराज आरोळे करकंबकर

ह.भ.प. श्रीकांत महाराज आरोळे करकंबकर

मो : 9922883651

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :  दिशा निवास, कानडे गल्ली, मु.पो करकंब, ता. पंढरपूर जि. सोलापूर

शिक्षण ९ वी झालेले आहे.  २२ वर्ष पूर्ण  किर्तन प्रवचन  व संत जीवन चरित्र था करीत आहे  मी करकंब ता.पंढरपूर येथे वास्तव्या आहे . माझे सद्गुरू ह.भ.प. दत्तात्रय क्षीरसागर महाराज येवती हे असून १९९३ पासून अध्यात्मिक क्षेत्रात कार्यरत आहे  महाराष्ट्र व ईतर राज्यात निरपेक्ष किर्तन सेवा करीत आहे

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *