संत सेना महाराज अभंग

रामकृष्ण नामें – संत सेना महाराज अभंग – २७

रामकृष्ण नामें – संत सेना महाराज अभंग – २७


रामकृष्ण नामें ।
ऐसी उच्चारावीं प्रेमें ॥ १॥
तेणें काळ दुरी पळे।
जाती दोष ते सकळे ॥२॥
ऐसा नामाचा प्रताप ।
मार्गे निवारिला ताप ॥३॥
मुखीं रामनाम उच्चारी।
सेना म्हणे निरंतरी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

रामकृष्ण नामें – संत सेना महाराज अभंग – २७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *