संत सेना महाराज अभंग

 वाट धरितां पंढरीची – संत सेना महाराज अभंग – २९

 वाट धरितां पंढरीची – संत सेना महाराज अभंग – २९


 वाट धरितां पंढरीची।
चिंता हारे संसाराची ॥ १॥
ऐसे कोठें नसे पायीं।
धुंडितां ब्रह्मांड पाही ॥२॥
पाहिली शोधूनीं ।
तीर्थे आणि देवस्थानी ॥३॥
मोक्ष मुक्ती पाही।
सेना म्हणे लागा पायीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

 वाट धरितां पंढरीची – संत सेना महाराज अभंग – २९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *