संत सेना महाराज अभंग

समचरण विटेवरी – संत सेना महाराज अभंग – ५

समचरण विटेवरी – संत सेना महाराज अभंग – ५


समचरण विटेवरी।
पाहतां समाधान अंतर्री ॥१॥
चला जाऊं पंढरीसी।
भेटुं रखुमाई वरासी ॥२॥
होती संतांचिया भेटी ।
सांगू सुखाचिया गोष्टी ॥३॥
जन्ममरणाची चिंता।
सेना म्हणे नाही आतां॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

समचरण विटेवरी – संत सेना महाराज अभंग – ५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *