ह.भ.प. रमेश महाराज दळवी

ह.भ.प. रमेश महाराज दळवी

ह.भ.प. रमेश महाराज दळवी


मो : 9967682097

सेवा :कीर्तनकार/प्रवचनकार | मृदंगाचार्य

पत्ता : 1601, स्वराज बेला विटा , प्लॉट 11, सेक्टर 8, घणसोली नवी मुंबई

शिक्षण दहावी झालेले आहे. माउली २० वर्षांपासूकीर्तन व प्रवचनरूपी सेवा करतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *