ह. भ. प. बाळू महाराज

ह. भ. प. बाळू महाराज पत्ता :- तेलगणा सेवा :- मृदंगाचार्य मो नं :- 99636 44674 सविस्तर माहिती :- महाराजांनी आळंदी मध्ये आठ वर्ष मृदुंगाचे शिक्षण घेतले. या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रचार करत आहेत.

ह.भ.प गोपाळ महाराज नरके

ह.भ.प गोपाळ महाराज नरके पत्ता :-  मु. पो वांगी तालुका माजलगाव जिल्हा बिड सेवा :- मृदंगाचार्य मो.नं :- 9763272852 सविस्तर माहिती :- महाराज मृदंगाच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात. ह.भ.प  

ह.भ.प. अमोल महाराज

ह.भ.प. अमोल महाराज सोन्नर पत्ता- : ह. मु.आळंदी देवाची सेवा :- महाराज मृदंग वादनाची तयारी करत आहे. मोबाईल नंबर८६०५३७७८३०पत्तारा. मरसुळ ता वसमत जि हिंगोली

ह.भ.प. हनुमान महाराज दैठणकर

हनुमान महाराज दैठणकर पत्ता :- रा. दैठणा (खुर्द) तालुका. परतूर जिल्हा. जालना सेवा :- मृदंगाचार्य, तबला वादक मो नं :- 9765842590

ह.भ.प संभाजी महाराज काळे

ह.भ.प संभाजी महाराज काळे पत्ता :-मु.काळेवाडी पोस्ट.डिस्कल ता. खटाव जिल्हा. सातारा ह.मु. संकल्प अपार्टमेंट रूम नं.B- 304 प्लॉट नं.83 सेक्टर.35 कामोठे नवी मुंबई..पिन नं 410209 शिक्षण :- 10 वी सेवा :- कीर्तनकार,मृदंगवादक,तबला वादक मो. नं :- 9967985362 सविस्तर माहिती :- महाराजांच दहावी शिक्षण पूर्ण झालेला आहे व ते civil contractor या पदावर नोकरी करत आहे. …