ह.भ.प. संताेष महाराज ताजणे

ह.भ.प. संताेष महाराज ताजणे

ह.भ.प. संताेष महाराज ताजणे


मो : 9561136554

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | मृदंगाचार्य_

पत्ता : मु.पाे.-विश्वकर्मा वारकरी शिक्षण संस्था ,गाेपाळपुरा आळंदी.

गाेपाळपुरा,आळंदी येथे विश्वकर्मा पांचाळ सुतार वारकरी या शिक्षण संस्थेवर मुलांना गेली १५ वर्षांपासुन पखवाज, तबला, कीर्तन, प्रवचन व गायन यांसारखे वारकरी परंपरेचे शिक्षण यांचा अभ्याक्रम करवुन घेत आहे. तसेच संपुर्ण महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठीकाणी कीर्तन सेवा चालु आहे. महाराजांचे शिक्षण १२  वी असुन शासकीय औद्याेगीक शिक्षण संस्था येथे बांधकाम व्यावसायाचे शिक्षण झाले आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *