ह.भ.प काळुराम महाराज पाबळे

ह.भ.प काळुराम महाराज पाबळे

ह.भ.प काळुराम महाराज पाबळे


मो : 9960911338

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य | मृदंगाचार्य_ | हार्मोनियम_वादक

पत्ता : मु.पो शिंगवे (पारगाव) ता.आंबेगाव जि.पुणे

शिक्षण- एम.ए.बी.एड (मराठी), संगीत विशारद झाले आहे. महाराज १४ वर्षांपासून वारकरी सांप्रदायात सेवा रत आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *