ह.भ.प.संदीप महाराज गि-हे

ह.भ.प.संदीप महाराज गि-हे पत्ता :- ह.मु.व्याळा, ता.बाळापूर, जि.अकोला. सेवा :- संगीत भागवत,कीर्तन,प्रवचन,ज्ञानेश्वरी पारायण मो. नं :- ९९६०२९९१३८ सविस्तर माहिती :- महाराज संगीत भागवत कीर्तन प्रवचन ज्ञानेश्वरी पारायण या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात. तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प. राजेंद्र महाराज दांडगे

ह.भ.प भागवताचार्य राजेंद्र महाराज दांडगे पत्ता :-  मुंडवाडीकर ता. कन्नड जि. औरंगाबाद सेवा :– किर्तन प्रवचन संगीत भागवत कथा संगीत मो. नं :- 9552082699 सविस्तर माहिती :– महाराज कीर्तन प्रवचन संगीत भागवत कथा या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात व तसेच भागवत धर्माचा प्रसार करतात. ह.भ.प भागवताचार्य राजेंद्र महाराज दांडगे तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प हनुमंत महाराज पल्ले

ह.भ.प हनुमंत महाराज पल्ले पत्ता :-  मु.पो.कारेपुर ता.रेणापुर जी.लातूर आध्यात्मिक शिक्षण :- जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था सेवा :- कीर्तनकार, गायनाचार्य हार्मोनियम वादक मो.नं :- 8888789467 सविस्तर माहिती :-   महाराजांना लहानपणापासून वारकरी संप्रदायाचा वारसा लाभलेला आहे आणि ते एक किर्तन गायन व हार्मोनियम वादक या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात.. ह.भ.प हनुमंत महाराज पल्ले तुकाराम …

ह.भ.प बाळकृष्ण महाराज गडदे

ह.भ.प बाळकृष्ण महाराज गडदे पत्ता :- राहणार चिंचखेडा ता. सेनगाव जि. हिंगोली सेवा :- कीर्तनकार, गायनाचार्य भागवत कथा प्रवक्त मो.नं :- 9767811604 सविस्तर माहिती :- महाराज कीर्तनकार, गायनाचार्य भागवत कथा प्रवक्ते असुन या माध्यमातून ते वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात. ह.भ.प बाळकृष्ण महाराज गडदे तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प. अरुण महाराज वाळके

ह.भ.प. अरुण महाराज वाळके पत्ता :- मु.पो वैजापूर जि.औरंगाबाद सेवा :- गायनाचार्य, मृदंगाचार्य मो.नं :- 91302 93478 सविस्तर माहिती :- महाराजांनीगायन, कथा, प्रवचन इ धार्मिक सोहळ्यामध्ये गायन व वादन केलेले आहे. ह.भ.प. अरुण महाराज वाळके ह.भ.प तुकाराम गाथा