ह.भ.प. बाळू भाऊ पाटील

ह.भ.प. बाळू भाऊ पाटील

ह.भ.प. बाळू भाऊ पाटील


मो : 8412030594

सेवा : गायनाचार्य | हार्मोनियम_वादक

पत्ता :मु,पो,सतखेडा ता,धरणगाव जि,जळगाव

शिक्षण १२ वी झालेले आहे. महाराज १५ वषाॅ पासुण सेवा रीत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *