ह.भ.प.आण्णासाहेब महाराज जाधव

ह.भ.प.आण्णासाहेब महाराज जाधव पत्ता :-  मु.पो. सोग्रस ता.चांदवड जि.नाशिक सेवा :- हार्मोनियम वादक मो नं :- 9860713857 सविस्तर माहिती :-  महाराजांना  वयाच्या 20 व्या वर्षापासून संत साहित्याची आवड होती. त्यांनी आपली हार्मोनियम वादन व गायन कला ही अध्यात्मिक क्षेत्रांमध्ये करत असलेली सेवा सर्वांपर्यंत पोहचविण्याचे काम केले आहे. ह.भ.प.आण्णासाहेब महाराज जाधव तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प हनुमंत महाराज पल्ले

ह.भ.प हनुमंत महाराज पल्ले पत्ता :-  मु.पो.कारेपुर ता.रेणापुर जी.लातूर आध्यात्मिक शिक्षण :- जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था सेवा :- कीर्तनकार, गायनाचार्य हार्मोनियम वादक मो.नं :- 8888789467 सविस्तर माहिती :-   महाराजांना लहानपणापासून वारकरी संप्रदायाचा वारसा लाभलेला आहे आणि ते एक किर्तन गायन व हार्मोनियम वादक या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात.. ह.भ.प हनुमंत महाराज पल्ले तुकाराम …

ह.भ.प नंदाबाई महाराज साध्दे

ह.भ.प नंदाबाई महाराज साध्दे पत्ता:- रा.दीघी, ता. गंगापुर,जि. संभाजी नगर शिक्षण :- बी.ए. अध्यात्मिक शिक्षण संगित ,मध्यम प्रथम संत कृपा वारकरीशिक्षण संस्था,आळंदी ५ वर्षे. सेवा :- किर्तनकार मो :-  95114 48448 सविस्तर माहिती :- नंदाबाई महाराज साध्दे यांना संगिताची आवड,आध्यात्माची ओढ,वाचन,हार्मोनियम वाजविने माउली गेली २०,२५ वर्षा पासुन,प्रवचन,किर्तन व भागवत कथा नीरुपण करतात. माउली वारकरी संप्रदाय …

ह.भ.प. श्यामराव महाराज लाळगे

ह.भ.प. श्यामराव महाराज लाळगे पत्ता :- रा. वडले  ता. फलटण जि. सातारा  सेवा :- किर्तनकार, हार्मोनियम वादक मो :- 9665901577 सविस्तर माहिती :- ह.भ.प. श्यामराव महाराज लाळगे  सिव्हिल रेल्वे मध्ये नोकरी करत होते. आत्ता महाराजांची स्वतःची आळंदी- पंढरपूर दिंडी आहे.महाराज हार्मोनियम वादक सर्व रागाची माहिती गायन करतात.  अशा पद्धतीन महाराज अध्यात्मिकाची जन जागृत्ती करत आहेत.  ह.भ.प. श्यामराव महाराज लाळगे

ह.भ.प.निवृत्ती महाराज शेळके

ह.भ.प.निवृत्ती महाराज शेळके पत्ता :- रा. हडसर (कोटमवाडी) पो. राजूर ता. जुन्नर जि. पुणे ह.मु – पुणे शिक्षण :-  M.A bed पुणे युनिव्हर्सिटी सेवा :- कीर्तनकार, प्रवचनकार ,हार्मोनियम वादक, गायनाचार्य मो :-7875744971 सविस्तर माहिती :- निवृत्ती महाराज शेळके हे  एक युवा कीर्तनकार असून वारकरी संप्रदायाचे भूषण व सकल संत वाङ्मयाचे तत्व जपण्याचे काम करत आहेत .तसेच महाराज कीर्तनाच्या माद्यमातून ज्ञानोबा,तुकोबांचा …