ह.भ.प.संभाजी सटप्पा पाटील

ह.भ.प.संभाजी सटप्पा पाटील

ह.भ.प.संभाजी सटप्पा पाटील


मो : 9503921922

सेवा : हार्मोनियम_वादक

पत्ता : मौजे जट्टेवाडी तालुका चंदगड जिल्हा कोल्हापूर

शिक्षण १० वी पास झालेले आहे. महाराज २५ वर्षे झाली तेंव्हापासून सेवा रतात. महाराज हार्मोनियम वादक आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *