ह.भ.प. विश्वनाथ महाराज धस

ह.भ.प. विश्वनाथ महाराज धस

ह.भ.प. विश्वनाथ महाराज धस


मो : 9767525768

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य | हार्मोनियम_वादक

पत्ता : मांडवगण फराटा ता. शिरूर, जि. पुणे.

शिक्षण: SY BSC Computer science वसंतराव फराटे पाटील कॉलेज येथे शिक्षण घेत आहे. मी 2 वर्षांपासून सेवा रत आहे , माझा अनुभव काही जास्त नाही कॉलेज करता-करता अध्यात्माच शिक्षण घेतले राम कृष्ण हरी .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *