ह.भ.प.निखिल विठ्ठल शिंदे

ह.भ.प.निखिल विठ्ठल शिंदे

ह.भ.प.निखिल विठ्ठल शिंदे


मो : 9823536255

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | मृदंगाचार्य_ | हार्मोनियम_वादक

पत्ता : १०८, कैलास कॉम्प्लेक्स, राम मंदिर च्या बाजूला, कैलासनगर, अंबरनाथ (पूर्व ). जिल्हा ठाणे

शिक्षण  बी कॉम, लेखापरीक्ष. ३ वर्ष सेवा आत्मानुभव

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *