ह.भ.प. शंकर महाराज लातुरकर

ह.भ.प. शंकर महाराज लातुरकर

ह.भ.प. शंकर महाराज लातुरकर


मो : 9834980701

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य

पत्ता : मु पो साई रोड आर्वी लातूर

शिक्षण 10 वी पर्यंत झाले आहे.  महाराजांना 5 वर्ष गायन किर्तन सेवेचा अनुभव आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *