ह.भ.प. गोपाल प्रल्हादराव पवार

ह.भ.प. गोपाल प्रल्हादराव पवार

ह.भ.प. गोपाल प्रल्हादराव पवार


मो :9421468345

सेवा :गायनाचार्य | हार्मोनियम_वादक

पत्ता : रा. म्हसनी . पोस्ट. तोरणाला ता. मनोरा. जी. वाशीम

शिक्षण 12 वि झालेले आहे.महाराज गेली ३० वर्षे झाली गायन व हार्मोनियम वंदन रत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *