ह.भ.प. शैलेश महाराज डुकरे

ह.भ.प. शैलेश महाराज डुकरे

ह.भ.प. शैलेश महाराज डुकरे 


मो : 8459586304

सेवा : गायनाचार्य | मृदंगाचार्य_ | हार्मोनियम_वादक

पत्ता : मु.पो. भेंडे, तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर.

शिक्षण संगीत विशारद, संगीत अलंकार सोळुंके गुरुजी आळंदी देवाची यांच्याडे झाले आहे. मी गेल्या 10 वर्षापासून सेवा करतो

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *