ह.भ.प. विशाल दामोधर जाधव

ह.भ.प. विशाल दामोधर जाधव

ह.भ.प. विशाल दामोधर जाधव


मो : 8805474046

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य

पत्ता : मु. पो. मोठीवाडी ता. माजलगाव जि. बीड

वयाच्या १५ व्या वर्षापासून अध्यात्मिक शिक्षणाबरोबर शालेय शिक्षण घेत असून त्यामध्ये अध्यात्मिक शिक्षण स्वानंद सुखनिवासी सद्गुरु जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था आळंदी देवाची येथे सध्या द्वितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमाबरोबर शालेय शिक्षण हे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे येथे वाणिज्य शाखेत B. Com ही पदवी संपादन करत आहे.

कीर्तन, प्रवचन, गायन या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाची सेवा रत आहे व या माध्यमातून भागवत धर्माचा प्रचार व प्रसार करण्याचे काम करत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *