ह.भ.प.अशोक महाराज ढेरे

ह.भ.प.अशोक महाराज ढेरे

ह.भ.प.अशोक महाराज ढेरे


मो : 9970531028

सेवा : गायनाचार्य

पत्ता : अशोक ढेरे , जालना मु.पो जालना , भवानी नगर जालना

शिक्षण ११ वि पा झालेलं आहे. महाराजांनी जवळ जवळ १० वर्षे  आपल्या मधुर वाणीतून गायनाचार्य अशी माउली सेवा केलेली आहे .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *