ह.भ.प हरीशपंत महाराज भिसे

ह.भ.प हरीशपंत महाराज भिसे

ह.भ.प हरीशपंत महाराज भिसे


मो : 9960632206

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य

पत्ता : रा. अनकवाडी पो. आष्टी तालुका भातकुली जिल्हा अमरावती

शिक्षण B.A झालेलं आहे . २००७ पासून वाररी संप्रदायाचे सेवा चालू आहे. श्री दास ज्ञानेश्वर अध्यात्म ज्ञानपीठ तीर्थक्षेत्र सोनार खेड तालुका. भातकुली जिल्हा. अमरावती येथील माजी विद्यार्थी आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *