ह.भ.प. गोविंद विश्वनाथ शिंदे

ह.भ.प. गोविंद विश्वनाथ शिंदे

ह.भ.प. गोविंद विश्वनाथ शिंदे


मो : 7385367717

सेवा : गायनाचार्य

पत्ता : राष्ट्रीय महामार्ग.क्र.२११-सडक पुर्व बाजु, हनुमान मंदिराच्या जवळ, शिंगोली, मु.पो.शिंगोली, ता.जि.धाराशिव. (उस्मानाबाद)

शिक्षण – १२वी (उत्तीर्ण) आहे . महाराज १५ ते २० वर्षे झाली वाररी संप्रदायाचा पाईक आहे. श्रवणभक्तीवर गाढा  विश्वा .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *