ह.भ.प. गणपत माहाराज कराळे

ह.भ.प. गणपत महाराज कराळे

ह.भ.प. गणपत महाराज कराळे


मो : 7507278760

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :मु्.कराळेवाडी, पो. अवसरी खुर्द, ता. आंबेगाव जि. पुणे .

सध्या मुक्काम शारदा अपार्टमेंट भोसले नगर, शिरगावMIDC, बदलापूर पुर्व जिल्हा. ठाणे

शिक्षण 10वी पास झालेले आहे. महाराज १९९४ पासुन किर्तन, प्रवचन, गणेश पुजन, सत्यनारायण पुजा व वास्तुशांती विधी करतो सोबत सुत्राचार्य सुगंधी अगरबत्ती विक्री करतो.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *