ह.भ.प. सोपान महाराज कळूसे

ह.भ.प. सोपान महाराज कळूसे

ह.भ.प. सोपान महाराज कळूसे


मो : 9545813788

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य | मृदंगाचार्य

पत्ता : दिनोडा ता.अकोट जि.अकोला,महाराष्ट्र

 शिक्षण जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था तीर्थक्षेत्र आळंदी देवाची या ठिकणी झालेलं आहे. महाराज त्याच्या मधुर वाणीतून कीर्तन/प्रवचन रतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *