ह.भ.प. महेश महाराज शिंदे

ह.भ.प. महेश महाराज शिंदे

ह.भ.प. महेश महाराज शिंदे


मो : 9022387307

सेवा : मृदंगाचार्य

पत्ता : मु.वानेवाडी ता.जुन्नर जि.पुणे

शिक्षण  F.Y.B Com आठ वर्षापासून पखवाज वाजवण्याची सेवा रत आहे. यातून मला खूप समाधान मिळत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *