संत सेना महाराज अभंग

करितां योगयाग सिद्धी – संत सेना महाराज अभंग – ५१

करितां योगयाग सिद्धी – संत सेना महाराज अभंग – ५१


करितां योगयाग।
सिद्धी न पवेचि सांग ॥१॥
देव एक भावाविण ।
नाहीं व्यर्थ शीण ॥२॥
केल्या तपाचिया राशी ।
तरि न मिळेची
त्यासी ॥३॥ करितां धूम्रपान।
न भेटे नारायण ॥४॥
सेना म्हणे नको कांहीं।
एका वीण दुजे नहीं ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

करितां योगयाग सिद्धी – संत सेना महाराज अभंग – ५१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *