संत सेना महाराज अभंग

बुडतो भवसागरीं – संत सेना महाराज अभंग – ६७

बुडतो भवसागरीं – संत सेना महाराज अभंग – ६७


बुडतो भवसागरीं ।
मज काढीं बा मुरारी ॥१॥
आतां न मानी भार कांहीं।
माझी पाही माऊली ॥२॥
करीं जतन ब्रीदावळी ।
वागविशी ते सांभाळी ॥३॥
मी महादोषी चांडाळ ।
सेना म्हणे तूं दयाळ ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बुडतो भवसागरीं – संत सेना महाराज अभंग – ६७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *