संत सेना महाराज अभंग

स्वभावें गाईन आवडीनें – संत सेना महाराज अभंग – ८४

स्वभावें गाईन आवडीनें – संत सेना महाराज अभंग – ८४


स्वभावें गाईन।
आवडीनें तुझें नाम ॥१॥
हाचि माझा निर्धार ।
न करी आणिक विचार ॥ २॥
लोळेन तुझिये आंगणीं ।
निर्लज्ज होउनि मनीं ॥३॥
रंगीं नाचेन मना ऐसें।
पाहिन श्रीमुख सरिसें ॥४॥
सेना म्हणे संकल्प जीवा ।
हाचि निर्धार हेवा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

स्वभावें गाईन आवडीनें – संत सेना महाराज अभंग – ८४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *