संत सेना महाराज अभंग

हंबरोनि येती वत्सा घेनु – संत सेना महाराज अभंग – ८६

हंबरोनि येती वत्सा घेनु – संत सेना महाराज अभंग – ८६


हंबरोनि येती।
वत्सा घेनु पान्हा देती ॥१॥
तुम्ही करावा सांभाळ ।
माझा अवघा सकळ॥२॥
विसरली भूकतान।
तुमचे देखिल्या चरण ॥३॥
सेना म्हणे प्रेम भातुकें ।
द्यावें आतां हे कौतुकें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

हंबरोनि येती वत्सा घेनु – संत सेना महाराज अभंग – ८६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *