संत सेना महाराज अभंग

करिता नित्य नेम – संत सेना महाराज अभंग – ९४

करिता नित्य नेम – संत सेना महाराज अभंग – ९४


करिता नित्य नेम ।
रायें बोलाविले जाण ॥१॥
पांडुरंगें कृपा केली ।
राया उपरती झाली॥२॥
मुख पाहतां दर्पणीं।
आंत दिसे चक्रपाणी ॥३॥
कैसी नवलपरी ।
वाटीमाजी दिसे हरी रखुमादेवीवर ।
सेना म्हणे मी पामर ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

करिता नित्य नेम – संत सेना महाराज अभंग – ९४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *