संत सेना महाराज अभंग

म्हणवितों दास – संत सेना महाराज अभंग – ९५

म्हणवितों दास – संत सेना महाराज अभंग – ९५


म्हणवितों दास ।
तरी सांभाळी ब्रिदास ॥१॥
शुद्ध नाहीं भाव।
तूं जाणशी पंढरीराव ॥२॥
केलेंसे जतन।
धोकटी आरसाची जाण ॥३॥
करितो व्यवसाव।
माझ्या जातीचा स्वभाव ॥४॥
सेनां करितो विनवणी ।
हात जोडूनिया दोन्ही॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

म्हणवितों दास – संत सेना महाराज अभंग – ९५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *