संत सेना महाराज अभंग

चिंतन चित्ताला – संत सेना महाराज अभंग – ९६

चिंतन चित्ताला – संत सेना महाराज अभंग – ९६


चिंतन चित्ताला ।
लावी मनाच्या मनाला ॥१॥
उन्मनी सुखांत।
पांडुरंग भेटी देत ॥२॥
ऐसा आहे श्रेष्ठाचार।
वेद शास्त्राचा निर्धार ॥३॥
कवटाळूनि पोटी ।
सेना म्हणे सांगूं गोष्टी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चिंतन चित्ताला – संत सेना महाराज अभंग – ९६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *