संत संताजीचे अभंग

घाण्याचा कर करा – संत संताजीचे अभंग – १५

घाण्याचा कर करा – संत संताजीचे अभंग – १५


घाण्याचा कररा पुसलासी मज ।
तरी तुकयाचा गुज सांगू आता ।।१।।
दशनाद होती सर्वाँचे ब्रम्हांडी ।
तुझे काय पिँडी वाजताती ।।२।।
संतु म्हणे घाण्याचा करकरा ।
दशनादाचा तो खरा जगा माजी ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

घाण्याचा कर करा – संत संताजीचे अभंग – १५

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *