संत संताजीचे अभंग

आशा मनशा तृषा माया – संत संताजीचे अभंग – १६

आशा मनशा तृषा माया – संत संताजीचे अभंग – १६


आशा मनशा तृषा माया पाचरी चारी आणून ।
दुर्गतीचा खील त्यामधी दीला ठोकून ।।१।।
त्याच्या योगे चारी पाचरी आल्या आवळून ।
सरकायासी जागा नाही मुळापासून ।।२।।
संतु म्हणे ह्या घाण्याच्या पाचरी ।
जग भुलव्या नारी खय्राच ह्या ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

आशा मनशा तृषा माया – संत संताजीचे अभंग – १६

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *