संत संताजीचे अभंग

भुलविले ह्यांनी भस्मासुर – संत संताजीचे अभंग – १७

भुलविले ह्यांनी भस्मासुर – संत संताजीचे अभंग – १७


 

भुलविले ह्यांनी भस्मासुर दैत्याशी ।
आणिक नारदाशी त्याच रीती ।।१।।
ब्रम्हदेवा आणि विश्वाही मिञाशी ।
तसेच भुलविले इंद्रा आणि चंद्राशी ।।२।।
संतु म्हणे अशा ह्या घाण्याच्या पाचरी ।
काढाव्या वेगशी देहातुनी ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

भुलविले ह्यांनी भस्मासुर – संत संताजीचे अभंग – १७

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *