संत संताजीचे अभंग

हरिचंद्रराजाने पाचरी ओळखिल्या – संत संताजीचे अभंग – १८

हरिचंद्रराजाने पाचरी ओळखिल्या – संत संताजीचे अभंग – १८


हरिचंद्रराजाने पाचरी ओळखिल्या ।
हालुनि दिल्या घरातुनी ।। १ ।।
अशा ह्या पाचरी ओळखिल्या कोणी ।
गोरोबानी आणि तुकारामजिनी ।।२।।
संतु म्हणे माझ्या घाण्याच्या पाचरी ।
सद्गुरुवांचोनी ओळखिना कोणी ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

हरिचंद्रराजाने पाचरी ओळखिल्या – संत संताजीचे अभंग – १८

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *