संत संताजीचे अभंग

पाचरीनी प्रताप दाखविला – संत संताजीचे अभंग – १९

पाचरीनी प्रताप दाखविला – संत संताजीचे अभंग – १९


पाचरीनी प्रताप दाखविला शंरा ।
भुलवोनी गेला भिल्लीनीशी ।। १ ।।
विश्वामिञासी रंभेने कुञा बनविला।
मागे मागे नेला घराप्रती ।।२।।
संतु म्हणे अशा घाण्याच्या पाचरी ।
दाखविल्या चारी सद्गुरुजिनी ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

पाचरीनी प्रताप दाखविला – संत संताजीचे अभंग – १९

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *