संत संताजीचे अभंग

लाट उचलली जगामधी – संत संताजीचे अभंग – २२

लाट उचलली जगामधी – संत संताजीचे अभंग – २२


लाट उचलली जगामधी कोणी ।
मार्कँड ञूषिनी आणि विदूरानी ।।१।।
वाल्मीकानी आणि शवरिनी ।
अर्जुनानी आणिक सुदामानी ।।२।।
लाट उचलली भक्तीची ।
संतु तेल्याचे मुक्तिची ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

लाट उचलली जगामधी – संत संताजीचे अभंग – २२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *