संत संताजीचे अभंग

संतु तेलियाचे घाण्याची – संत संताजीचे अभंग – २३

संतु तेलियाचे घाण्याची – संत संताजीचे अभंग – २३


संतु तेलियाचे घाण्याची ती लाट ।
उचलितो कोण देउनिया नेट ।।१।।
नेट तो दिधला लंकेचे रावणे ।
उचलेना तेने कदापिहि ।।२।।
संतु म्हणे माझे घाण्याची ती लाट ।
सुदामा उचली तेव्हांच ती ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

संतु तेलियाचे घाण्याची – संत संताजीचे अभंग – २३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *